Stöd arbetet för att ge utsatta romer ett värdigt liv.

Den ideella föreningen Hope for Roman stödjer socialt arbete bland romer som bedrivs av franciscanerbröder i staden Roman i Rumänien. Var med och bidra till hopp om framtiden och ett värdigt liv!

Stöd

Att kunna bygga sin framtid genom eget arbete ger hopp åt de mest utsatta

Hope for Roman stödjer ett socialt arbete bland romer som Franciskanerorden bedriver i staden Roman. I centret Fundatia Pacea erbjuds utbildning, arbetstillfällen, social integration och hälsovård. Arbetsmetoden går ut på att skapa förändring tillsammans med människorna i området. Det långsiktiga målet är att säkra den romska befolkningens tillgång till offentlig skola och hälsovård, samt deras möjlighet att bli en del av samhället.

Socialt arbete bland romer i Rumänien

Flower of hope

Våren 2018 besökte biskop Per Eckerdal, och en grupp från Svenska kyrkan, staden Roman. Mötet med romerna och franciscanerbröderna blev inledningen till det samarbete som nu forsätter i föreningen Hope for Roman. I filmen nedan beskrivs det viktiga arbete som bedrivs bland den romska befolkningen: undervisning, sjukvård, arbetstillfällen och en möjlighet att ta del av samhället i Roman.

Stöd vårt arbete med en gåva

Vill du bidra till ett värdigare liv för romerna i östra Rumänien? Den svenska föreningen Hope for Roman stödjer ett socialt arbete bland romer, som drivs av  franciskanerbröderna i Fundatia Pacea. Pengarna går till utbildning och arbete för romer i staden Roman.

Swish nr 123 235 9735

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skicka ett mail till info@hopeforroman.org

Föreningen Hope for Roman
organisationsnr 802524-0014

 

Fundatia pacea

Hope for Roman © Budskapet kommunikation